MIEJSKIE UROCZYSTOŚCI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 W NASZEJ SZKOLE

26 czerwca 2015 r. w naszej szkole odbyły się miejskie uroczystości zakończenia roku szkolnego 2014/2015.

Punktualnie o godzinie 9.00 na boisku szkolnym stawiły się władze miasta, przedstawiciele oświaty, radni miejscy, nauczyciele, rodzice i oczywiście najważniejsi – uczniowie świdnickiej „Ósemki”. Uroczysta akademia rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego, po którym dyrektor szkoły Małgorzata Gryń – Chlebicka powitała zgromadzonych gości. Kolejne słowa skierowała do swoich uczniów.

„Jesteście najważniejsi. Za nami kolejny rok edukacji. Zabrzmiał już ostatni dzwonek, dał sygnał do pauzy, nie 10-minutowej, ale dłuższej, bo dwumiesięcznej. Cieszę się, że podobnie jak w latach ubiegłych był to czas bezpiecznej pracy pod troskliwą opieką wychowawców. Zdobywaliście nowe doświadczenia edukacyjne, rozwijaliście talenty artystyczne i sportowe. Poprzeczkę postawiliśmy wysoko, jednak na miarę możliwości każdego z Was. Pracowaliście bardzo ciężko i uczyliście się pilnie. Jest mi niezmiernie miło, że mogę Wam pogratulować wytrwałości i podziękować za współpracę” – dziękowała dyrektor Małgorzata Gryń-Chlebicka.

Głos zabrała również prezydent Świdnicy, pani Beata Moskal – Słaniewska, która pochwaliła uczniów za osiągnięcie znakomitych wyników nauczania oraz sukcesy w wielu konkursach i olimpiadach międzyszkolnych. Pani prezydent obiecała uczniom SP 8, że po wakacjach wrócą na nowe boisko szkolne.

Podczas apelu wręczono także wiele podziękowań, dyplomów i wyróżnień. Statuetki „Przyjaciela Szkoły” otrzymali: pan Karol Liwirski, Prezes Stowarzyszenia Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich oraz pani Hanna Marczyńska. „Primus Inter Pares” została Julia Chruścik, a sportowcami roku – Wiktoria Wcisło i Damian Bober.

Uroczystość uświetniły występy taneczne uczniów klas 2b i 3d. Na koniec w niebo poleciały żółto – niebieskie balony, jako symbol „uwolnienia” mundurków szkolnych na czas wakacji.

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH

25 czerwca 2015 r. o godz. 17.00 w sali gimnastycznej naszej szkoły rozpoczęło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas szóstych.

Spotkanie poprowadzili Sylwia Borkowska (kl. 6b) oraz Kacper Sowa (kl. 6a).
Pani dyrektor Małgorzata Gryń-Chlebicka powitała zgromadzonych gości.
Uczniowie przepięknie zatańczyli poloneza, po czym nastąpiła część oficjalna, w czasie której został odśpiewany hymn państwowy. Następnie szóstoklasiści przekazali sztandar swoim młodszym kolegom, a wszyscy uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie.
Pani dyrektor Małgorzata Gryń-Chlebicka pochwaliła wychowanków za bardzo wysokie wyniki osiągnięte na sprawdzianie szóstoklasisty, skierowała również wiele ciepłych i wzruszających słów do swoich uczniów. Podziękowała rodzicom za zaufanie i zaangażowanie w życie szkoły, a także nauczycielom za ich pracę, odpowiedzialność i rzetelność. Następnie wraz z wychowawczyniami klas szóstych: p. Grażyną Karpą, p. Jadwigą Wójciak i p. Wiolettą Walczak wręczyły nagrody uczniom, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce i świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem. Szóstoklasiści ci wpisywali się do Złotej Księgi, a ich rodzice otrzymali listy gratulacyjne z podziękowaniami "za trud włożony w wychowanie, ukształtowanie wartościowej osobowości".
Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, podczas której uczniowie śpiewali, tańczyli, przedstawiali scenki z życia szkoły przeplatane krótkimi recytacjami. Na koniec uroczystości szóstoklasiści wręczyli swoim nauczycielom kwiaty.


APEL PODSUMOWUJĄCY OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

24 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 na boisku szkolnym rozpoczął się apel podsumowujący osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2014/2015.

Podczas apelu uczniowie zostali wyróżnieni za: aktywną pracę w Samorządzie Szkolnym, redagowanie szkolnej gazetki „Głos Ósemki”, zaangażowanie w działania dla „Strefy młodych”, pierwsze miejsca w konkursach bibliotecznych, postawę społeczną i pracę na rzecz szkoły. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.

Więcej artykułów…

  1. POŻEGNANIE Z ÓSEMKĄ

Dodatkowe informacje