SZKOLNY KONKURS "MAM TALENT"

Informujemy, że Samorząd Uczniowski rozpoczyna przesłuchania do "Szkolnego Konkursu Mam Talent".

Zapraszamy wszystkich utalentowanych uczniów już od najbliższej środy (1.03.2017 r.) do prezentacji swoich umiejętności.

KONKURS - INFORMACJE

KONKURS - REGULAMIN

UWAGA! KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS V I VI NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

Ogłaszamy konkurs dla uczniów klas piątych i szóstych na najciekawszą prezentację multimedialną pt. "Zasady bezpiecznego korzystania z internetu"

 REGULAMIN KONKURSU

 NA NAJCIEKAWSZĄ PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

 Przedmiot konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie prezentacji multimedialnej w programie Power Point (pakiet programu Microsoft Office) bądź w programie Impress (pakiet Open Office). W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych oraz o autorze pracy.

2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas piątych i szóstych SP8 w Świdnicy.

3. Do konkursu może zgłosić się każdy uczeń, który wykona samodzielnie prezentację multimedialną w programie Power Point lub w programie Impress.

4. Temat prezentacji: Zasady bezpiecznego korzystania z internetu.

Cele konkursu

1. Pokazanie możliwości płynących z umiejętnego posługiwania się multimediami.
2. Zwiększenie świadomości multimedialnej.
3. Pobudzanie aspiracji poznawczych i twórczych poprzez wykorzystanie technik informatycznych.
4. Ujawnienie i rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań uczniów poprzez tworzenie własnych opracowań zadanych zagadnień.

Forma dostarczonej pracy

1. Prezentację multimedialną należy przygotować w programie Power Point lub w programie Impress.

2. Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.

3. Prace mogą być wykonywane tylko indywidualnie.

4. Czas trwania prezentacji nie powinien przekraczać 10 minut.

5. Prezentacja multimedialna powinna posiadać nie mniej niż 10 slajdów i nie więcej niż 20.

6. Autor prezentacji podpisuje się na ostatnim slajdzie i podaje źródła informacji, w oparciu o które powstała prezentacja.

7. Prace należy składać na płycie CD lub na pendrive do nauczyciela zajęć komputerowych.

9. Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w programie Microsoft Power Point (z rozszerzeniem *.ppt, *.pps). lub w programie Impress (z rozszerzeniem *.odp).

10. Jako nazwę plików należy podać temat pracy.

11. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace autorstwa uczestników, które nie naruszają praw autorskich osób trzecich i nie były nigdzie uprzednio niepublikowane.

Miejsce i termin składania prac

1. Prace należy składać w terminie do 24 marca 2017 r. u nauczycieli zajęć komputerowych.

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 3 kwietnia 2017 r.

Kryteria oceny prac konkursowych

1. Zadaniem komisji jest przeprowadzenie postępowania zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu.

2. Komisja będzie najwyżej oceniała prace:

  • prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę, charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi przemyśleniami,
  • napisane językiem zrozumiałym dla jak najszerszego grona osób, mające walory edukacyjne i popularyzacyjne.

3. Oceniana będzie również:

  • estetyka i efekt wizualny,
  • samodzielność pracy,
  • zawartość prezentacji,
  • grafika i cała szata graficzna,
  • przejrzystość,
  • techniczna poprawność wykonania.

Nagrody

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej, a trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz umieszczone na szkolnej stronie internetowej.

2. Dodatkowo komisja konkursowa może przyznać dodatkowe wyróżnienia.

3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

Postanowienia końcowe

1. Organizatorami konkursu są nauczyciele zajęć komputerowych.
2. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu.
3. Regulamin konkursu i jego wyniki będą dostępne na stronie internetowej szkoły na www.nw.sp8.net.pl.
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do późniejszego wykorzystania prac.
5. Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i podjęcie trudu w stworzeniu prezentacji.

FERIE W SP 8 OCZAMI SZKOLNEGO REPORTERA

W pierwszym tygodniu ferii zimowych w naszej szkole organizowane są zajęcia rekreacyjno-sportowe, na które zapisało się 39 uczniów z klas 1-5.

 Podzielono nas na dwie grupy. Pierwsza to grupa chłopców pod opieką Pani Joanny Janiak, a druga to dziewczęta pod opieką Pani Kamilli Banaszczyk. Nad naszym zdrowiem czuwa Pani Lila - szkolna pielęgniarka.

Wszystkie zdjęcia z tegorocznych ferii można obejrzeć w GALERII, w zakładce FERIE - FERIE 2017.

PONIEDZIAŁEK 13.02.2017

Pierwszego dnia poznawaliśmy się. Były zabawy, dzięki którym poznaliśmy swoje imiona i upodobania. Pani Kamilla uczyła nas tańców i prowadziła zabawy przy muzyce. Uśmialiśmy się, aż miło. Nie zabrakło rozgrywek w "Dwa ognie". Okazuje się, że można grać w jednej drużynie z dziewczynami. Mimo mrozu poszliśmy na spacer i poznawaliśmy nazwy ulic naszej dzielnicy. Odwiedziliśmy też plac zabaw w Parku Centralnym. Po spacerze każda grupa zrobiła plan poznanego terenu z zaznaczeniem nazw ulic i charakterystycznych miejsc. Ustaliliśmy też zasady zachowania się w trakcie zajęć i spisaliśmy grupowe kontrakty. Dziewczyny na zajęciach plastycznych robiły kartki walentynkowe, ale my chłopaki woleliśmy pograć w halówkę. Dzień był super. Zmęczeni, ale zadowoleni poszliśmy do domów.


WTOREK 14.02.2017

Dzień rozpoczęliśmy od "gimnastyki" przy muzyce. Utrwalaliśmy poznane tańce i uczyliśmy się nowych. Już znam imiona prawie wszystkich uczestników ferii. W nowych drużynach rozegraliśmy kolejne mecze w "Dwa ognie". Tym razem poszliśmy na spacer do Parku Młodzieżowego. Wspólnie bawiliśmy się tam, a w drodze powrotnej poznawaliśmy najstarsze ulice naszej dzielnicy. Nasza wyprawa zaowocowała wspaniałymi pracami plastycznymi. Poznaliśmy zasady gry w rzucaną piłkę siatkową (niestety, maluchy nie potrafią odbijać piłki). Podzieliliśmy się na cztery grupy i rozegraliśmy mini turniej. 


ŚRODA 15.02.2017

Dzisiejszy dzień był inny niż poprzednie. Uczniowie klas 2-5 pojechali pod opieką Pani Kamilli i Pani Wicedyrektor na basen do Świebodzic. Jednym autobusem jechali z nami uczniowie ze Szkoły "Bliżej Dziecka". Zjeżdżaliśmy na zjeżdżalniach, pływaliśmy, masowaliśmy nasze ciała "wodospadami" wody i w jakuzi. Zabawy w wodzie dostarczyły nam wiele radości. Zmęczeni, ale bardzo radośni wróciliśmy do szkoły.

Uczniowie klasy 1 byli  w teatrze na przedstawieniu "Czerwony Kapturek". Sztuka bardzo się im podobała. Chętnie dzielili się swoimi wrażeniami z uczniami klas starszych.

Kolejna część dnia minęła nam na wspólnej zabawie na placu zabaw i grze w piłkę na szkolnej sali gimnastycznej.

CZWARTEK 16.02.2017

Dzisiejszy dzień był pełen wrażeń. Mieliśmy DZIEŃ SORTU. Zaczęliśmy od rozgrzewki przy muzyce, potem była gimnastyka i taniec oraz trochę śmiesznych zabaw. Następnie podzielono nas na trzy drużyny. Było całkiem sprawiedliwie, bo w każdej grupie znalazło się po tyle samo dzieci z każdego rocznika. Rywalizacja była zacięta. Każda drużyna chciała wygrać. Konkurencje wymagały od nas nie tylko szybkości, ale też różnych umiejętności (równowaga, kozłowanie, orientacja przestrzenna, współdziałanie). Po śniadaniu udaliśmy się na spacer, aby poznać kolejne zakątki naszego miasta. Pogoda była super, a nam humory dopisywały.

Drugą część dnia zajął nam POKAZ TALENTÓW uczestników naszych szkolnych ferii. Do rywalizacji stanęło 15 podmiotów artystycznych. Był śpiew, taniec, pokazy zręczności i umiejętności plastycznych, a to wszystko oceniało jury w składzie: nasze Panie nauczycielki, Pani pielęgniarka i uczeń Oskar Brzezicki. Uczestnicy bardzo się starali, a my dopingowaliśmy ich brawami. Jeszcze nie znamy wyników konkursu, ale jutro na pewno się dowiemy, kto wygrał.


PIĄTEK 17.02.2017

Dzisiaj ostatni dzień naszych ferii w szkole.
Rano trochę ćwiczeń rozgrzewających. Następnie mecze w "Dwa ognie"- to nasza ulubiona gra- zakończone remisem. Po śniadaniu poranek filmowy. Wspólnie oglądaliśmy film "Madeline w Londynie". Po projekcji odbył się quiz dotyczący treści filmu. Rywalizacja była zacięta, nawet potrzebna była dogrywka między Oskarem Brzezickim a Martą Moląg. Ostatecznie wygrała Marta.
Kolejnym punktem dzisiejszego dnia była wycieczka do Muzeum Kupiectwa. Koledzy byli bardzo zainteresowani eksponatami, a szczególnie zainteresowała ich makieta dawnej Świdnicy. Chłopcy szukali na niej drogi do naszej szkoły. Po wyjściu z muzeum udaliśmy się na wieżę ratuszową. Widok był niesamowity, mimo zachmurzenia.

Po powrocie do szkoły Pani Kamilla ogłosiła wyniki wczorajszego konkursu "MAM TALENT"

kategoria: plastyka

I miejsce: Hanna Tyborowska
II miejsce: Hanna Rolska i Aleksandra Thrun

kategoria: muzyka

I miejsce: duet Franciszek Kułaga i Marta Moląg
II miejsce: Alina Bondarenko
III miejsce: Matylda Gawlik

 kategoria: sport

I miejsce: Marcel Dobrowolski
II miejsce: Szymon Wilczyński i duet Justyna Knapik, Dagmara Kamińska
III miejsce: Krzysztof Wyszyński

 Wszyscy zostali nagrodzeni dyplomami.

Za wyścigi rzędów wszyscy uczestnicy otrzymali słodkości, a na pamiątkę udziału w zajęciach-breloczki. Dzień zakończyliśmy swobodną zabawą z piłkami.
Naszym opiekunkom podziękowaliśmy własnoręcznie zrobionymi laurkami.
Myślę, że ten tydzień ferii był bardzo udany. Z niecierpliwością czekamy na następne ferie w szkole za rok.

WASZ SZALONY REPORTER

Dodatkowe informacje