UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016 odbyło się w naszej szkole 24 czerwca 2016 roku.

Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu narodowego przez społeczność szkolną głos zabrała pani dyrektor Małgorzata Gryń-Chlebicka. Przywitała zaproszonych gości, pracowników szkoły oraz uczniów. Szczególne słowa uznania skierowała do rodziców, dziękując za okazane wsparcie i zaangażowanie. W swoim wystąpieniu podziękowała wszystkim za całoroczną pracę. Gratulowała uczniom wyników w nauce, a także życzyła słonecznych wakacji. Po rozejściu się do klas uczniowie otrzymali od swoich wychowawców świadectwa, dyplomy i nagrody za całoroczny trud.

APEL PODSUMOWUJĄCY OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

23 czerwca 2016 r. o godz. 11:00 przy boisku szkolnym rozpoczął się apel podsumowujący osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2015/2016.

Podczas apelu uczniowie zostali wyróżnieni za:

  • wysokie noty w konkursie matematycznym "Kangur 2016",
  • pierwsze miejsca w konkursach bibliotecznych,
  • aktywną i twórczą pracę w Samorządzie Szkolnym,
  • wytrwałą pracę w szkolnym chórze "Libro di muzica".
  • zwycięstwo w lidze klas,
  • osiągnięcia w Szkolnym Konkursie Leksykalno-Gramatycznym z Języka Angielskiego.

Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.

 UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH

23 czerwca 2016 r. o godz. 17.00 w sali gimnastycznej naszej szkoły rozpoczęło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas szóstych.

Spotkanie poprowadzili Natalia Wiatrowska (kl. 6c) oraz Szymon Wolano (kl. 6c). Pani dyrektor Małgorzata Gryń-Chlebicka powitała zgromadzonych gości. Uczniowie przepięknie zatańczyli poloneza, po czym nastąpiła część oficjalna, w czasie której został odśpiewany hymn państwowy. Następnie szóstoklasiści przekazali sztandar swoim młodszym kolegom, a wszyscy uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie.

Pani dyrektor Małgorzata Gryń-Chlebicka pochwaliła wychowanków za bardzo wysokie wyniki osiągnięte na sprawdzianie szóstoklasisty, skierowała również wiele ciepłych i wzruszających słów do swoich uczniów. Podziękowała rodzicom za zaufanie i zaangażowanie w życie szkoły, a także nauczycielom za ich pracę, odpowiedzialność i rzetelność. Następnie wraz z wychowawcami klas szóstych: p. Bartłomiejem Ciesielskim, p. Małgorzatą Żmidzińską i p. Andrzejem Czyżowiczem wręczyła nagrody uczniom, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce i świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem. Szóstoklasiści ci wpisywali się do Złotej Księgi, a ich rodzice otrzymali listy gratulacyjne z podziękowaniami "za trud włożony w wychowanie, ukształtowanie wartościowej osobowości".

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, podczas której uczniowie prezentowali swoje umiejętności akrobatyczne, recytatorskie i muzyczne. Na koniec uroczystości szóstoklasiści wręczyli swoim nauczycielom kwiaty.

Dodatkowe informacje