Deklaracja dostępności cyfrowej


Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Świdnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP  http://bip.swidnica.nv.pl/sp8 

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

58-100 Świdnica, ul. Wałbrzyska 39

tel. 74/852 05 85

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Status pod względem zgodności z ustawą 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • serwis  zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • brak podwyższonego kontrastu
 • brak możliwości powiększania liter na stronie

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony internetowe w ramach Systemu BIP posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację zaktualizowano dnia 2012-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Szkoły Podstawowej nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Świdnicy

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:  Małgorzata Gryń Chlebicka 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
Telefon: 74 852 29 24

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefonicznie:  74/852 05 85 lub drogą elektroniczną:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna w Szkole Podstawowej nr 8 im. Kawalerów Orderu w Świdnicy – budynek A

 • Budynek 3 kondygnacyjny + piwnica.
 • Wejście do budynku: 2 + 1 ewakuacyjne.
 • Przemieszczanie się po budynku: korytarze, schody (po obu stronach korytarza), brak wind.
 • Dostosowanie budynku, pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych: brak.
 • Miejsce i sposób korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych: brak.
 • Możliwość wstępu z psem asystującym.

 

Dostępność architektoniczna w Szkole Podstawowej nr 8 im. Kawalerów Orderu w Świdnicy – budynek B

 • Budynek 2 kondygnacyjny + piwnica.
 • Wejście do budynku: 1 + 3 ewakuacyjne.
 • Przemieszczanie się po budynku: korytarze, schody, brak wind.
 • Dostosowanie budynku, pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych: podjazd dla osób niepełnosprawnych na zewnątrz budynku prowadzący do wejścia budynku oraz parteru, w budynku: toaleta dla osób niepełnosprawnych.
 • Miejsce i sposób korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych: brak.
 • Możliwość wstępu z psem asystującym.

 

Możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online: tak