ZAJĘCIA W ŚWIETLICY

      W naszej szkole funkcjonują dwie świetlice szkolne, w budynku „A” i w budynku „B”. Zajęcia w nich odbywają się w godz. od 6.30 do 16.30. Obie świetlice są wyposażone w sprzęt multimedialny tj. telewizor, odtwarzacz DVD, radiomagnetofon, gry edukacyjne, sprzęt sportowy oraz artykuły papiernicze, które są wykorzystywane na zajęciach. Sale świetlic są przygotowane do prowadzenia zajęć opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych.

 

      Głównym celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie uczniom opieki przed zajęciami szkolnymi oraz po ich zakończeniu, a także integracja poprzez zabawę, naukę i odpoczynek. Kształtujemy u dzieci przestrzeganie przyjętych zasad zachowania oraz panowanie nad emocjami w sytuacjach konfliktowych. Na zajęciach uczniowie zdobywają wiedzę, ćwiczą pamięć i uwagę, pobudzają wyobraźnię, rozwijają swoją sprawność ruchową i manualną.
 

Dodatkowe informacje