GRUPOWE UBEZPIECZENIE NNW
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY-rok szkolny 2018/2019
 

Ubezpieczyciel: AIG

Okres ubezpieczenia: od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Osoby ubezpieczone: uczniowie

Okres ochronny: 24 godziny na dobę (całodobowy), na całym świecie

Umowa ubezpieczenia obejmuje zakres ubezpieczenia określony w poniższej tabeli:

Zakres ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia (PLN)

(dla jednej osoby, na zdarzenie)

Artykuł 6.1

ŚMIERĆ NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU (w tym w wyniku zawału serca lub udaru mózgu)

14 000

ŚMIERĆ NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KOMUNIKACYJNEGO lub ŚMIERĆ NA TERENIE PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

21 000

Dodatkowe świadczenie z tytułu śmierci Rodzica Osoby ubezpieczonej w następstwie NW

5 000

Dodatkowe świadczenie: Koszty pogrzebu

5 000

Dodatkowe świadczenie: Dodatek dla osoby ratującej życie

5 000

Artykuł 7.1

CAŁKOWITE TRWAŁE INWALIDZTWO

14 000

Artykuł 7.2

CZĘŚCIOWE TRWAŁE INWALIDZTWO (uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW)

14 000

W tym: pogryzienie lub ukąszenie Osoby ubezpieczonej przez zwierzęta – jednorazowo

210

W tym: Wstrząśnienie mózgu u Ubezpieczonego w wyniku NW – jednorazowo

210

Artykuł 7.3

KOSZTY LECZENIA SKUTKÓW NW

1000

Artykuł 7.4

ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU POPARZEŃ

3 500

Artykuł 7.5A

ŚWIADCZENIE SZPITALNE Z TYTUŁU NW (dziennie, za każdy dzień pobytu w szpitalu, jeżeli pobyt trwał co najmniej 24 godziny, maksymalnie za 365 dni)

30

Artykuł 7.5B

ŚWIADCZENIE SZPITALNE Z TYTUŁU CHOROBY (dziennie, za każdy dzień pobytu w szpitalu, jeżeli pobyt trwał powyżej 3 dób, maksymalnie za 60 dni)

20

Artykuł 7.6

OKALECZENIE I OSZPECENIE TWARZY 

3 500

Artykuł 7.7

USZKODZENIE ZĘBÓW NA SKUTEK NW 

1000

Artykuł 7.8

ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU PORAŻENIA/PARALIŻU

14 000

Artkuł 7.9

ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU PRZEBUDOWY DOMU ORAZ MODYFIKACJI POJAZDU

7 000

 

POWAŻNE ZACHOROWANIA

3 000

Składka roczna za Ubezpieczonego

41

Dodatkowe informacje