KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

1. 

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

03 września 2018 r.

podstawa prawna:

 – § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 

2.

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 - 31 grudnia 2018 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 

3.

 

Ferie zimowe

 

28 stycznia - 10 lutego 2019 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 

4. 

Egzamin ósmoklasisty

15 kwietnia 2019 r. - j. polski

16 kwietnia 2019 r. - matematyka

17 kwietnia 2019 r. - język obcy nowożytny

podstawa prawna:

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz.1512)

 

5.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

18  - 23 kwietnia 2019 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 

6.

 

Podział na semestry w roku szkolnym 2018/2019

 

 

I semestr

03 września 2018 r. - 27 stycznia 2019 r.

II semestr

28 stycznia 2019 r. - 21 czerwca 2019 r.

 

7.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

21 czerwca 2019 r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 

8.

 

Ferie letnie

 

22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 

9.

 

Klasyfikacyjne posiedzenia Rady Pedagogicznej

 

21 stycznia 2019 r.

12 czerwca 2019 r.  

10.

 

Plenarne posiedzenia Rady Pedagogicznej

 

13 lutego 2019 r.

26 sierpnia 2019 r. 

 

11.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
podstawa prawna:

(na podst.§ 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 

  • 2 listopada 2018 r.(piątek)- Zaduszki
  • 21 grudnia 2018 r.(piątek)- Świąteczne spotkania klasowe
  • 15 - 17 kwietnia 2019 r.(poniedziałek, wtorek, środa)- Egzamin ósmoklasisty 2019 r.
  • 02 maja 2019 r.(czwartek)- Święto Flagi Państwowej
  • 13 czerwca 2019 r.(czwartek)- Szkolne Igrzyska Lekkoatletyczne
  • 19 czerwca 2019 r.(środa)-zajęcia opiekuńczo- wychowawcze z wychowawcami klas