KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 

1. 

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

01 września 2020 r.

podstawa prawna:

 – § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 

2.

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 - 31 grudnia 2020 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 

3.

 

Ferie zimowe

 

 18 - 29 stycznia 2021 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 

4. 

Egzamin ósmoklasisty

25 maja 2021 r.- język polski           

26 maja 2021 r. - matematyka         

27 maja 2021 r.- język obcy nowożytny

podstawa prawna:

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz.1512)

 

5.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

01  - 06 kwietnia 2021 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 

6.

 

Podział na semestry w roku szkolnym 2020/2021

 

 

I semestr

01 września 2020 r. - 31 stycznia 2021 r. 

II semestr

 01 lutego 2021 r. - 25 czerwca 2021 r.

7.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

25 czerwca 2021 r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 

8.

 

Ferie letnie

 

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 

9.

 

Klasyfikacyjne posiedzenia Rady Pedagogicznej

 

 14 stycznia 2021 r.

16 czerwca 2021 r. 

10.

 

Plenarne posiedzenia Rady Pedagogicznej

 

 

 

08 lutego 2021 r.

23 sierpnia 2021 r. 

 

11.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
podstawa prawna:

(na podst.§ 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 

25, 26, 27 maja 2021 r. (wtorek, środa, czwartek) - sprawdzian ósmoklasisty 2021

 

01 czerwca 2021 r. (wtorek) - Dzień Dziecka dniem sportu szkolnego

 

04 czerwca 2021 r. (piątek) po Święcie Bożego Ciała

24 czerwca 2021 r. (czwartek) - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z wychowawcami klas