KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 

1. 

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

01 września 2021 r.

podstawa prawna:

 – § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 

2.

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 - 31 grudnia 2021 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 

3.

 

Ferie zimowe

 

 31 stycznia - 13 lutego 2022 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 

4. 

Egzamin ósmoklasisty

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

podstawa prawna:

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz.1512)

 

5.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

14  - 19 kwietnia 2022 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 

6.

 

Podział na semestry w roku szkolnym 2021/2022

 

 

I semestr

 

II semestr

 

7.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

24 czerwca 2022 r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 

8.

 

Ferie letnie

 

25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 

9.

 

Klasyfikacyjne posiedzenia Rady Pedagogicznej

 

 

10.

 

Plenarne posiedzenia Rady Pedagogicznej

 

 

 

 

 

11.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
podstawa prawna:

(na podst.§ 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego