CZYM JEST DZIENNIK ELEKTRONICZNY?

E-DZIENNIK, LOGOWANIE DO DZIENNIKA

Od początku roku szkolnego 2013/2014 w naszej szkole funkcjonuje dziennik elektroniczny, nowoczesny i prosty w obsłudze system kontroli frekwencji i ocen uczniów. Dzięki niemu rodzice mają bieżący dostęp do informacji o swoim dziecku z dowolnego komputera podłączonego do Internetu.  Mogą również odbierać i wysyłać wiadomości do nauczycieli, członków Rady Rodziców lub administratora systemu oraz śledzić terminarz klasy. 

System umożliwia rodzicom:
*bieżącą kontrolę frekwencji dziecka,
*bieżącą kontrolę ocen dziecka i analizę postępów w nauce,
*otrzymywanie aktualnych informacji o sprawach szkolnych i zachowaniu dziecka,
*bezpośrednie wysyłanie wiadomości do nauczycieli,
*dostęp do innych, istotnych informacji.

 JAKIE SĄ GŁÓWNE CECHY E-DZIENNIKA?

*Prosty i intuicyjny w obsłudze, całodobowy dostęp do informacji o dziecku.
*Dostęp do danych możliwy poprzez różne kanały dostępu.
*Bezpieczne przechowywanie danych, do których dostęp mają tylko uprawnieni użytkownicy.

JAK OBSŁUGUJE SIĘ E-DZIENNIK?


CO ZROBIĆ, ABY SKORZYSTAĆ Z E-DZIENNIKA LIBRUS?


*Należy wejść na stronę internetową: www.synergia.librus.pl.
*Zalogować się do systemu za pomocą indywidualnego loginu i hasła, które można otrzymać od wychowawcy klasy. Logowanie jest bezpłatne.
*Po zalogowaniu się można:
- wymieniać korespondencję poprzez wewnętrzny system wiadomości np. z wychowawcą,
- odczytywać informacje o wydarzeniach szkolnych,
- sprawdzić plan zajęć dziecka, przejrzeć, czy w terminarzu nie został zaplanowany sprawdzian, kartkówka lub wyjście do teatru dla klasy.
-
zdalnie przeglądać oceny dziecka,
- zdalnie kontrolować frekwencję na zajęciach,
- aktywować usługę SMSInfo.