PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19

 

"KTO CZYTA KSIĄŻKI, ŻYJE PODWÓJNIE"

 

    Biblioteka szkolna posiada bogaty księgozbiór wypożyczalni oraz czytelni systematycznie uzupełniany o nowości książkowe. Ze zbiorów tych mogą korzystać uczniowie, rodzice i wszyscy pracownicy szkoły. Gromadzimy literaturę piękną oraz pozycje ze wszystkich dziedzin wiedzy. W wypożyczalni jest wolny dostęp do półek. Zbiory udostępniamy na zajęcia lekcyjne i wypożyczamy do domu. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej znajdujące się w czytelni to 9 stanowisk komputerowych. Korzystający z nich uczniowie samodzielnie poszukują informacji, pogłębiają własne zainteresowania i pasje. W bibliotece organizowane są konkursy, wystawy, kiermasze, spotkania autorskie, lekcje biblioteczne z pokazami multimedialnymi i ćwiczeniami interaktywnymi, corocznie odbywa się pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelnika.

 

Dodatkowe informacje