REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH W BIBLIOTECE SZKOLNEJ 

 

1. Z komputera mogą korzystać wszyscy uczniowie (po zakończeniu swoich lekcji) i pracownicy szkoły.

2. Użytkownik powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera.

3. Pierwszeństwo korzystania z komputerów mają uczniowie, którzy nie posiadają własnego sprzętu komputerowego.

4. Praca na komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza.

5. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu odwiedzin, podając dokładną informację o tematyce poszukiwanych informacji oraz o stronach, z których uczeń korzysta.

6. Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby.

7. Jednorazowo można korzystać z komputera do 1 godziny.

8. Stanowisko komputerowe służy przede wszystkim do wyszukiwania informacji edukacyjnych w sieci Internet oraz do korzystania z programów edukacyjnych.

9. Nie można wykorzystywać komputera do odwiedzin na stronach prywatnych (blogi), portalach społecznościowych i stronach zawierających informacje o przemocy oraz pisanych językiem wulgarnym.

10. Wolno korzystać z gier komputerowych po akceptacji danej gry przez nauczyciela bibliotekarza. Jeśli uczeń korzysta z gier nieedukacyjnych, powinien przedtem odrobić lekcje, poczytać książkę lub popracować przy komputerze z wykorzystaniem programów edukacyjnych.

11. Uczeń jest zobowiązany podać nauczycielowi bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w Internecie.

12. Po wykonaniu prac otwarte programy należy pozamykać i pozostawić ekran z wyświetlonym pulpitem.

13. Użytkownik ma obowiązek informować nauczyciela bibliotekarza o wszelkim nieprawidłowym działaniu komputera, trudnościach w obsłudze oraz w uszkodzeniach mechanicznych.

14. Zabrania się samowolnie włączać i wyłączać komputer.

15. Niestosowanie się do regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza.

16. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczasodpowiedzialność ponoszą rodzice.

Dodatkowe informacje