PROJEKTY "MOZAIKA EDUKACYJNA" I "MOZAIKA ŚWIDNICKA" - INFORMACJE OGÓLNE

Projekt pn. "Mozaika edukacyjna" jest realizowany w ramach Priorytetu 10 Edukacja, Działania 10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt jest realizowany przez partnerstwo Gminy Miasto Świdnicy, Inspektorię Towarzystwa Salezjańskiego Św. Jana Bosko, Civis Europae, Gminy Lubin i Fundacji "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego.

Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest powiększenie kompetencji u uczniów, zapewnienie im równego dostępu do wysokiej jakości edukacji, wprowadzenie innowacyjnych metod i narzędzi nauczania, organizacja różnych form aktywności rozwijających uzdolnienia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, a także wyposażenie w ramach projektu pracowni matematycznych i przyrodniczych.

 

 

Dodatkowe informacje