PROJEKT "MOZAIKA EDUKACYJNA" - INFORMACJE OGÓLNE

Projekt pn. "Mozaika edukacyjna" jest realizowany w ramach Priorytetu 10 Edukacja, Działania 10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Projekt jest realizowany przez partnerstwo Gminy Miasto Świdnicy, Inspektorię Towarzystwa Salezjańskiego Św. Jana Bosko, Civis Europae, Gminy Lubin i Fundacji "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego.

Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest powiększenie kompetencji u uczniów, zapewnienie im równego dostępu do wysokiej jakości edukacji, wprowadzenie innowacyjnych metod i narzędzi nauczania, organizacja różnych form aktywności rozwijających uzdolnienia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, a także wyposażenie w ramach projektu pracowni matematycznych i przyrodniczych.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W I SEMESTRZE
ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Nazwa zajęć

Prowadzący

Dzień tygodnia, godzina

Sala

 

TRENING MISTRZÓW
JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

p. Agnieszka Fila

 czwartek 12.45-13.30

2.17 

 

TRENING MŁODEGO NAUKOWCA

 

p. Monika Oleksy

 wtorek 14.30-16.00 

          27

 

KALEJDOSKOP
KARIERY

 

p. Marzena Zięba

 środa 14.30-15.15

czwartek 14.30-15.15

         15

ZAJĘCIA
DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE
Z PRZEDMIOTÓW
MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZYCH

p. Joanna Janiak

poniedziałek 12.45-13.30

czwartek 13.40-14.25 

       salka katechetyczna


ZAJĘCIA 

WYRÓWNAWCZE
Z TIK

p. Iwona Moneta

 wtorek 12.45-13.30

czwartek 11.50-12.35

        2.18


ZAJĘCIA TEATRALNE
„POBAWMY SIĘ

W TEATR”

p. Anna Zoła

poniedziałek 13.40-14.25 

       34

 

TRENING MISTRZÓW TIK

 

p. Bartłomiej Ciesielski

 wtorek 14.30-16.00

          51

 

ENGLISH IS FUN 
ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

 p. Anna Marzec

piątek 13.30-14.25 

          28

 KALEJDOSKOP 
KARIERY

 p. Małgorzata Horbaczyk

 

środa 14.30-15.15

 

piątek 14.30-15.15

 

28 

 
ZAJĘCIA
DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO "ENGLISH IS EASY"
 

 p. Magdalena Kocik

 czwartek 13.40-14.25

piątek 13.40-14.25

         51

 
ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
"GAMES WITH ENGLISH"

 p. Ewa
Kusal - Marciniec

 czwartek 14.35-15.20

         28

 
ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZE

 p. Marta Scheer

 środa 13.40-14.25

piątek 13.40-14.25

         25

 

ZAJĘCIA 
WYRÓWNAWCZE 

Z TIK

 

p. Bartłomiej Ciesielski

poniedziałek 14.35-15.20

czwartek 14.35-15.20

       2.18

 

Dodatkowe informacje