KALEJDOSKOP KARIERY - ZAJĘCIA EDUKACYJNO-ZAWODOZNAWCZE

Uczniowie klas 8 biorą udział w zajęciach edukacyjno - zawodoznawczych "Kalejdoskop kariery". Spotkania realizowane są w dwóch blokach. Pierwsze z nich stanowią spotkania grupowe, podczas których młodzież rozpoznaje swoje mocne i słabe strony, zakłada własne firmy, tworzy reklamę i określa pracę swoich marzeń. W drugim bloku odbywają się spotkania indywidualne mające na celu przybliżenie uczniom strategii radzenia sobie ze zmianą. Zajęcia prowadzą panie: Marzena Zięba i Małgorzata Horbaczyk.

Harmonogram zajęć z p. Marzeną Ziębą:

 

 

Harmonogram zajęć z p. Małgorzatą Horbaczyk:

 
 

Dodatkowe informacje