TRENING MŁODEGO NAUKOWCA

Zajęcia Treningu Młodego Naukowca prowadzą p. Monika Oleksy i p. Małgorzata Żmidzińska.

Celem ogólnym tych zajęć jest wzbudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów chemią i naukami przyrodniczymi.

W czasie spotkań uczniowie uczą się poprawnie posługiwać się językiem chemii, rozwijają umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków z doświadczeń. Doskonalą umiejętności korzystania z modeli, tablic, wykresów. Dokonują obliczeń chemicznych w oparciu o zdobytą wiedzę i doświadczenie. Uczą się rozumieć związek chemii z innymi naukami. Rozpoznają i oceniają zagrożenia występujące w środowisku. Rozbudzają także swoje zainteresowania literaturą popularnonaukową oraz ćwiczą umiejętność rozwiązywania zadań interaktywnych z wykorzystaniem komputera.

 

 

 

Dodatkowe informacje