ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS EASY 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka angielskiego ENGLISH IS EASY prowadzi p. Magdalena Kocik.

Zajęcia te skierowane są do dzieci klas 2 i 3 mających problemy w przyswajaniu wiedzy i umiejętności na zajęciach lekcyjnych, mających trudności z koncentracją lub wymagających wolniejszego tempa pracy, uwzględniając ich indywidualne potrzeby.

Celem zajęć jest wyrównywanie braków w wiadomościach,  uwrażliwienie dzieci na język angielski i osłuchanie z nim oraz kształtowanie motywacji do nauki języka angielskiego poprzez zabawową formę zajęć.

 

 

Dodatkowe informacje