ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE DLA KLAS STARSZYCH

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE DLA KLAS STARSZYCH prowadzi p. Marta Scheer.

Zajęcia te mają pomóc uczniom w nadrobieniu braków w wiadomościach z matematyki i przyrody. Uczniowie praktycznie utrwalają wiadomości zdobyte na lekcjach, rozwijają wyobraźnię przestrzenną, rozbudzają swoje  zainteresowania matematyczno-przyrodnicze.

Dodatkowe informacje