ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE Z PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZYCH DLA KLAS MŁODSZYCH

Zajęcia te są adresowane do uczniów klas młodszych. Prowadzą je panie: Joanna Janiak, Sylwia Gołowkin i Jadwiga Wołoszyn.

Głównym celem pracy na tych zajęciach jest dążenie do takiego ukształtowania osobowości dziecka, aby mogło prawidłowo uczestniczyć w procesie nauczania - uczenia organizowanego na zajęciach z matematyki i przyrody. Ważnym czynnikiem tych zajęć jest tworzenie takich warunków, aby uczniowie, którzy biorą w nich udział cieszyli się własną działalnością matematyczną - przyrodniczą. Zajęcia są nasycone zabawami, grami i zadaniami, które przynoszą dzieciom ciekawość, radość i satysfakcję, a równocześnie dają możliwość wyrównywania braków, kształcą samodzielne i logiczne myślenie, pogłębiają wiedzę, uczą sposobów rozwiązywania różnorodnych zadań i problemów. Wdrażają do poprawnego posługiwania się językiem matematycznym i przyrodniczym. Zajęcia te mają pomagać uczniom przezwyciężyć wszelkie trudności, umożliwią lepsze funkcjonowanie na lekcjach, tworzą szansę na opanowanie pojęć, symboli, umiejętności i stosowania wiedzy w praktyce. 


Dodatkowe informacje