TRENING MISTRZÓW TIK

Informatyka jest młodą i bardzo szybko rozwijającą się dyscypliną naukową. Bez niej trudno jest dzisiaj wyobrazić sobie funkcjonowanie wielu dziedzin życia,naukę, pracę i zabawę. Ważne jest aby młody człowiek, przed którym są dalsze etapy nauki i wybór dróg dalszego życia, miał możliwość rozwoju umiejętności i zainteresowań związanych z technologią informatyczną.

Zajęcia TRENING MISTRZÓW TIK prowadzi je p. Bartłomiej Ciesielski. 
W zajęciach tych uczestniczą uczniowie interesujący się informatyką, pragnący nauczyć się nie tylko obsługi komputera czy programów użytkowych, ale głównie
programowania. A więc treści wykraczających poza podstawę programową. 
Uczniowie na zajęciach min.
- poznają zaawansowane metody pracy z najpopularniejszymi programami graficznymi,
- tworzą i rozbudowują własną stronę internetową,
- uczą się podstaw montażu filmu i obróbki dźwięku,
- rozwijają umiejętności programowania w języku LOGO oraz w środowisku SCRATCH,
- zapoznają się z najciekawszymi funkcjami programów Tuxpaint, Anaglyph Maker, Prezi...


Dodatkowe informacje