ZAJĘCIA TRENINGU MISTRZÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Zajęcia Treningu Mistrzów Języka Angielskiego prowadzi p. Agnieszka Fila.

Realizacja zajęć opiera się na wykorzystaniu naturalnej dla dzieci w takim wieku ciekawości poznawczej, a główny cel to kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, głównie w sytuacjach życia codziennego. Uczniowie przedstawiają różne scenki oraz  bawią się w gry językowe. Dzieci wzbogacają słownictwo, poznają funkcje językowe, uczą się również sposobów samodzielnego pogłębiania wiedzy, współdziałania w grupie oraz tolerancji wobec innych ludzi i kultur. Uczniowie dokumentują swoje osiągnięcia w Portfolio Językowym.  Jest to świetny sposób motywowania dzieci do nauki języka obcego, gdyż  mogą oni (oraz ich rodzice) śledzić swoje postępy w nauce. Zajęcia prowadzone są na wesoło, w twórczy i kreatywny sposób, a przyjazna i życzliwa atmosfera oraz informacje zwrotna od nauczyciela sprawia, że spotkania Treningu Mistrzów Języka Angielskiego są bardzo lubiane przez dzieci.

 

Dodatkowe informacje