OFERTA EDUKACYJNA NASZEJ SZKOŁY

Nasza szkoła posiada bardzo bogatą ofertę edukacyjną. Nauczyciele pracują nad rozwijaniem talentów i umiejętności, stosując aktywizujące metody i formy pracy, które przynoszą pozytywne efekty dydaktyczno-wychowawcze i służą właściwemu rozwojowi każdego dziecka.

W procesie dydaktycznym wykorzystywane są wybrane elementy z pedagogiki Marii Montessori. Kolorowe pomoce montessoriańskie urozmaicają pracę uczniów, pozwalają na manipulację konkretami i wspomagają logiczne myślenie.

Na zajęciach zintegrowanych i pozalekcyjnych wykorzystuje się ćwiczenia kinezjologii edukacyjnej, dzięki którym poprzez swobodny ruch dziecko  rozwija się bardziej harmonijnie, bez zahamowań i niepotrzebnych stresów.

W klasie drugiej i trzeciej chętni uczniowie mogą dodatkowo rozpocząć naukę języka niemieckiego. Dzieci w miłej, bezstresowej atmosferze podejmują pierwsze próby komunikowania się w języku niemieckim, uczą się piosenek oraz wierszy, poznają tradycje i zwyczaje krajów niemieckojęzycznych. 

W opanowaniu trudności związanych z ortografią pomagają uczniom zajęcia Klubu Przyjaciół Ortofrajdy. Celem tych zajęć jest osiągnięcie przez uczniów umiejętności i nawyku poprawnego zapisywania wyrazów.

Na zajęciach wychowania fizycznego klas młodszych wykorzystywane są kolorowe piłki Edubala. Są to piłki, które uczą liczenia, czytania, zasad ortografii, szybkiego myślenia, przy czym nauka jest tu połączona z ruchem i zabawą.

Dzieci z klas pierwszych mający problemy z prawidłową wymową na początku roku szkolnego są poddawane diagnozie logopedycznej, na podstawie której rodzice mogą konsultować się z logopedą w placówce medycznej w celu korekty błędów wymowy.

Nasza szkoła posiada Miasteczko Ruchu Drogowego. Podczas zajęć uczniowie rozwijają wiedzę o ruchu drogowym i mają możliwość zdobycia karty rowerowej i motorowerowej. Od kilku lat zajmujemy reprezentacyjne miejsca w międzyszkolnych konkursach ruchu drogowego.

Od wielu lat chór szkolny "LIBRO DI MUSICA" zdobywa laury i nagrody za swoje występy na forum miejskim i regionalnym.

Uczniowie z klas III-VII mogą uczęszczać na dodatkowe zajęcia sportowe z Nordic Walking  pod hasłem  „Aktywnie i zdrowo wypoczywam!”.

Pomocne w nauce matematyki mogą okazać się dla uczniów zajęcia szachowe, które w sposób często przez ucznia nieuświadamiany, ćwiczą wyobraźnię przestrzenną, uczą logicznego myślenia, a tym samym stymulują kreatywność i motywują do samodzielnej pracy.

 

           

 

 

                

 

                         

 

 

Dodatkowe informacje