KOŁO SZACHOWE

Szachy są jak morze, w którym komar może się napić,
a słoń – wykąpać się.
                                 (przysłowie indyjskie)

W naszej szkole prowadzone są zajęcia szachowe, które cieszą się wśród uczniów dużą popularnością.

DLACZEGO WARTO GRAĆ W SZACHY?

http://szachywszkole.pzszach.pl/

"Jak mawiał arcymistrz Emanuel Lasker, szachy uczą samodzielności myślenia, a tym samym stymulują kreatywność młodych ludzi i motywują do samodzielnej pracy.

*Królewska gra rozwija i ćwiczy wyobraźnię przestrzenną dziecka. A bez rozwiniętej wyobraźni przestrzennej niemożliwa jest poprawna koordynacja ruchów, człowiek nie jest w pełni zdolny do prawidłowego funkcjonowania w przestrzeni, określania odległości między przedmiotami, określania stron świata i kierunków lewo – prawo itd.

 

*Szachy to żywa lekcja geometrii, która w sposób często przez ucznia nieuświadamiany pomoże mu podczas zajęć matematyki, fizyki, nawet techniki i geografii.

*Szachy uczą logicznego myślenia, analizowania sytuacji i wyciągania wniosków.

 

*Dyscyplina ta rozwija takie cechy jak: opanowanie, koncentracja, determinacja, cierpliwość, wytrwałość, odwaga. Uczy radzenia sobie ze stresem i zmęczeniem, skutecznego działania pod presją, nie poddawania się nawet w najtrudniejszej sytuacji.

*Trening szachowy kształtuje wolę walki i zwycięstwa, co jest szczególnie ważne dla dzieci, które np. ze względów zdrowotnych nie mogą uprawiać innych dyscyplin sportu.

*Gra w szachy uczy zdrowej rywalizacji, postępowania według zasad fair play i szacunku wobec przeciwnika.

*W szachach nie ma miejsca na brutalność, wyzwiska i wulgaryzmy, negatywne zachowania, w które obfituje każde przyblokowe podwórko i boisko.

*Młody szachista uczy się także nawiązywania i utrzymywania dobrych, przyjacielskich kontaktów z ludźmi, często z całego świata.

*Niewiele rzeczy na świecie może tak jak królewska gra nauczyć dziecko odpowiedzialności, ponoszenia konsekwencji własnych decyzji.

*Dzięki temu nabywa ono odporności psychicznej, poznaje własne reakcje na sytuacje stresowe, uczy się, w jaki sposób najlepiej radzić sobie ze stresem i tym samym łatwiej będzie mu reagować na sytuacje stresowe w szkole, rodzinie, pracy.

*Warto pamiętać, że oprócz tych wszystkich walorów edukacyjnych i wychowawczych szachy są również grą, rozrywką, świetną zabawą i mogą stać się dla grających pasją i sposobem na życie".

 

Tekst zaczerpnięto ze strony: www.szachywszkole.pl

Dodatkowe informacje