ZAJĘCIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

DLA UCZNIÓW KLAS MŁODSZYCH

     Od kilkunastu lat w naszej szkole uczniowie klas II i III mogą uczestniczyć w zajęciach koła języka niemieckiego, które prowadzi pani Anna Richter. W dzisiejszych czasach nie trzeba udowadniać, że rozpoczęcie nauki języka obcego w młodszym wieku szkolnym jest dla dzieci bardzo korzystne, ponieważ dysponują one bogactwem cech psychicznych i fizycznych wynikających ze specyfiki ich rozwoju, które pozwalają im stosunkowo szybko uczyć się nowego języka. Należą do nich: spontaniczność, otwartość poznawcza, gotowość do naśladowania, chęć podejmowania ryzyka, emocjonalna aktywność i brak zahamowań przed eksperymentem i próbą.  


Uczniowie w miłej, bezstresowej atmosferze podejmują pierwsze próby komunikowania się w języku niemieckim, uczą się piosenek oraz wierszy, poznają tradycje i zwyczaje krajów niemieckojęzycznych. 

Dodatkowe informacje