KOŁO RUCHU DROGOWEGO

W naszej szkole odbywają się zajęcia Koła Ruchu Drogowego, podczas których uczniowie rozwijają wiedzę na temat przepisów ruchu drogowego oraz umiejętności jazdy na rowerze. Pod koniec roku szkolnego uczestnicy zajęć mają możliwość zdobycia karty rowerowej oraz udziału w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Ruchu Drogowym.

Dodatkowe informacje