KLUB PRZYJACIÓŁ

ORTOFRAJDY   

 

     Klub Przyjaciół Ortofrajdy to atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas drugich i trzecich, którzy chcą nauczyć się polskiej ortografii. Głównym celem KPO jest nauka poprzez zabawę. Materiał obejmuje pisownię ó, u rz, ż, h, ch, pisownię łączną i rozdzielną. Zajęcia te są oparte na systemie dydaktycznym o nazwie Kolorowa Ortografia – Ortofrajda, którego twórcą jest literat, autor powieści dla dzieci i dorosłych, słuchowisk i scenariuszy filmowych, organizator i wykładowca pierwszych w Polsce seminariów bezstresowego nauczania pisowni poprzez zabawę – Lesław Furmaga.

Ó różowe od dziś będzie,
granatowe RZ wszędzie,
Ż zielone niezawodnie,
H brązowe bardzo modnie,
wyjątki czerwone,
UCH czarnym posmolone.  


     "System dydaktyczny Kolorowa Ortografia jako absolutna nowość opiera się na przypisaniu poszczególnym ortogramom (tzn. ż, rz, ó, u, h, ch i wyjątkom) stałych kolorów i jest bezstresowym, pamięciowo–wzrokowym sposobem uczenia się i nauczania pisowni.

     Kolorowa Ortografia, w skład której wchodzi cały pakiet słowników, książek, gier i zabaw, opiera się na nauce ortografii za pomocą kolorów i jest wielokrotnie przetestowanym sposobem na skuteczne uczenie się i łagodzenie skutków dysortografii u dzieci. Wg ocen specjalistów, pamięciowo–wzrokowe formy nauczania ortografii uzupełniają, a także zastępują dotychczasowe metody. Podstawowym walorem systemu jest zaangażowanie pamięci wzrokowej (a także słuchu) do procesu edukacji.

     Stosowane w trakcie zajęć Klubu Przyjaciół Ortofrajdy wyłącznie aktywne formy pracy sprawiają, że to co trudne, staje się łatwe i interesujące. Program KPO kładzie nacisk na praktyczną znajomość zasad ortografii. Stymuluje percepcję wzrokową (zapamiętywanie pisowni wyrazów przedstawionych graficznie za pomocą koloru), uczy koncentracji i logicznego myślenia".

     W czasie tych spotkań KPO dzieci układają ortopuzzle, ortomozaiki, uzupełniają kolorowe dyktanda, śpiewają piosenki ortograficzne, redagują kolorowe słowniczki, tworzą zbiory ortoimion, grają w ortoscrable i ortograficznego Piotrusia, układają ortokrzyżówki, grają w grę komputerową „Ortofrajda”, rozwiązują też ortograficzne zadania on-line ze strony internetowej www.ortofrajda.pl oraz z platformy edukacyjnej.

Źródło:

www.ortofrajda.pl


Dodatkowe informacje