SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2020/2021

przewodniczący -

pozostali członkowie zarządu:

 

 

opiekunowie samorządu - p. Marta Scheer, p. Andrzej Czyżowicz

Poczet sztandarowy:

 

Dodatkowe informacje