WYNIKI SZKOLNEJ LIGI KLAS - I SEMESTR

wyniki - I semestr

STYCZNIOWA KONKURENCJA SZKOLNEJ LIGI KLAS

   Styczeń to czas karnawału, więc w ramach konkurencji Ligi Klas uczniowie ozdobili drzwi swoich klas w stylu karnawałowym. Najlepiej zrobiły to klasy: 4a, 4b, 6c oraz 6d i to właśnie te klasy zdobyły najwięcej punktów w tej konkurencji. Gratulujemy!


GRUDNIOWA KONKURENCJA SZKOLNEJ LIGI KLAS

   W ramach grudniowej konkurencji Ligi Klas uczniowie robili ozdoby świąteczne. Za każdą ozdobę świąteczną przyjętą na kiermasz klasa otrzymywała 1 punkt. Klasa 5c okazała się bezkonkurencyjna bo uzyskała aż 89 punktów. Gratulujemy!


LISTOPADOWA KONKURENCJA SZKOLNEJ LIGI KLAS

   Podczas listopadowej konkurencji Szkolnej Ligi Klas uczniowie mieli za zadanie wykonać jesienne koszyki. Wszystkie zespoły przygotowały piękne kosze pełne darów ogrodu, sadu i lasu. Koszyki zostały zaprezentowane na parapetach korytarzy szkolnych, by uczniowie i rodzice mogli je obejrzeć.


REGULAMIN SZKOLNEJ LIGI KLAS IV-VI

 

1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 8 w Świdnicy.

2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VI.

3. Zmagania trwają od 1 października 2016 do 31 maja 2017

4. Cele konkursu: 

~ integracja zespołów klasowych, 

~ zaangażowanie uczniów w życie szkoły, 

~ poprawa wyników w zachowaniu uczniów, 

~ wspólna zabawa na zasadach fair play.

5. Regulamin

a) Każda klasa wykonuje podane poniżej zadania obligatoryjne, a także zadania okolicznościowe wynikające z kalendarza imprez i akcji organizowanych przez Samorząd Uczniowski.

b) Zadania oceniają: opiekunki SU, członkowie SU, nauczyciele.

c) W rywalizacji przyznawane są punkty: I miejsce – 5 punktów II miejsce – 4 punkty III miejsce – 3 punkty pozostałe klasy – 2 lub 1 punkt.

d) W wyjątkowych przypadkach (np. posiadania takiej samej liczby punktów przez dwie klasy) głos decydujący mają opiekunowie Samorządu Uczniowskiego.

e) Za brak udziału w danych konkurencjach klasa otrzymuje 5 punktów karnych.

f) Aktualna punktacja prezentowana jest na gazetce Samorządu Uczniowskiego.

g) Ewentualne skargi wychowawcy klas składają opiekunowi SU do 3 dni od podania wyników z danej konkurencji.

h) Podsumowanie Szkolnej Ligi Klas IV – VI odbędzie się po 31 maja 2017 r.

i) Nagrody dla uczniów trzech najlepszych klas zostaną zakupione z funduszy Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.

6. KONKURENCJE

1. Utrzymanie porządku i czystości w szatni (raz w tygodniu)

2. Noszenie mundurka (co najmniej 2 razy w miesiącu) na podstawie odwiedzin klasy

3. Gazetka szkolna SU

4. Statystyka wypożyczeń w bibliotece szkolnej (raz w miesiącu)

5. Konkurs jesienny

6. Konkurs związany z Bożym Narodzeniem

7. Konkurs związany z Wielkanocą

8. Konkurs wiosenny

9. Zbiórka zużytych baterii

10. Zachowanie klas podczas imprez szkolnych

11. Zachowanie klas podczas wyjść (np. do teatru, kina oraz instytucji użyteczności publicznej)

12. Kultura zachowania wobec pracowników szkoły i kolegów (np. podczas przerwy na korytarzach, na boisku szkolnym, przed budynkami A i B; układanie tornistrów)

Dodatkowe informacje