ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z TIK DLA KLAS STARSZYCH

Zajęcia wyrównawcze z TIK dla uczniów klas starszych prowadzi p. Bartłomiej Ciesielski.
Celem tych zajęć jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów. Zajęcia obejmują  m.in. naukę posługiwania się terminologią informatyczną, obsługę komputera w jego praktycznym zastosowaniu, Internetu, poczty elektronicznej w celu zdobywania wiedzy,  pozyskiwania i przetwarzania informacji, opracowania materiałów i projektów.
Realizacja tych zadań przyczyni się nie tylko do wzrostu ich kompetencji informatycznych, ale również do rozwijania wyobraźni, planowania, samodzielnego myślenia, rozwiązywania problemów i wyciągania logicznych wniosków.


Dodatkowe informacje