ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z TECHNOLOGII INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNEJ

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z TIK są adresowane do uczniów klas młodszych. Odbywają się sali komputerowej w budynku B i prowadzą je panie: Iwona Moneta i Jadwiga Wołoszyn.

Głównym celem tych zajęć jest doskonalenie umiejętności posługiwania się – w podstawowym zakresie – komputerem i oprogramowaniem komputerowym.

Uczniowie doskonalą umiejętności wykonywania prac graficznych z wykorzystaniem poznanych narzędzi programu Paint. Ćwiczą umiejętności pisania za pomocą klawiatury. Opracowują za pomocą komputera proste teksty i rysunki w programie tekstowym. Doskonalą umiejętności wyszukiwania stron www, korzystania z przeglądarki internetowej oraz zasobów internetu.

Wykorzystują komputer do nauki i zabawy.


 

Dodatkowe informacje