ZAJĘCIA TEATRALNE „POBAWMY SIĘ W TEATR”

Zajęcia teatralne "Pobawmy się w teatr" prowadzi p. Anna Zoła.

Program spotkań został opracowany, aby rozbudzić drzemiące w uczestnikach zdolności recytatorskie, aktorskie oraz plastyczne, szczególny nacisk  kładzie  na aktywizowanie dzieci, inspirowanie działań twórczych oraz wyzwolenie uczniowskiej wyobraźni.

Dzieci uczą się m. in. wyrażania zewnętrznie (mimiką, pantomimą, słowami) swoich przeżyć    i uczuć, myślenia metaforycznego, rozwijają myślenie abstrakcyjne, doskonalą pamięć słuchową, kształcą prawidłową emisję głosu.


Dodatkowe informacje