GAMES WITH ENGLISH - ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE - GAMES WITH ENGLISH prowadzi p. Ewa Kusal - Marciniec.

Zajęcia te mają na celu pomóc uczniom uzyskać lepsze wyniki w nauce. Poprzez gry i zabawy uczniowie utrwalają poznany materiał. Istotnym elementem jest rozbudzenie w uczestnikach nich wiary we własne możliwości i przekonania, że są w stanie nauczyć się tego języka. Przy wykorzystaniu różnorodnych ćwiczeń uczniowie rozwijają umiejętności mówienia, słuchania i czytania ze zrozumieniem oraz tworzenia krótkich wypowiedzi pisemnych.


Dodatkowe informacje