SZKOLNY KONKURS ZNAJOMOŚCI LEKTUR

   W  czerwcu w bibliotece szkolnej odbył się konkurs znajomości lektur dla klas III-VII. Uczniowie rozwiązywali pisemne testy. Zadania dostosowane były do poziomu klasy i wiedzy czytelniczej. W tym roku szkolnym zwyciężyli:

Hania Mielnik – klasa IIIa, Nina Ząbkiewicz – klasa IIIa;

Zuzia Bukowiec – klasa IVa, Martyna Golon – klasa IVe;

Natalia Głogiewicz – klasa Vc;

Lilianna Kozłowska – klasa Via;

Marceli Wojciechowski – klasa VIIa.

  Wszyscy wymienieni uczniowie otrzymają nagrody książkowe podczas apelu podsumowującego osiągnięcia uczniów na koniec roku szkolnego.

ROZSTRZYGNIĘCIE MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU CHARYTATYWNEGO "PAN HILARY"

   25 kwietnia 2018 r. w Niepublicznej Szkole Podstawowej "Bliżej Dziecka" został rozstrzygnięty Międzyszkolny Konkurs Charytatywny „Pan Hilary”, w którym brali udział również uczniowie naszej szkoły. Konkurs ten rozgrywany był w pięciu kategoriach:

- konkurs charytatywny,

- konkurs plastyczny,

- konkurs recytatorski – wiersze Juliana Tuwima i Jana Brzechwy,

- konkurs literacki (prezentacja multimedialna),

- konkurs sportowy.

Społeczność naszej szkoły przekazała kwotę 1000 zł na rzecz podopiecznych Świdnickiego Koła Polskiego Związku Niewidomych. W tym celu nauczyciele bibliotekarze zorganizowali w szkole loterię fantową, na którą złożyły się dary w postaci książek, gier i maskotek.


Zwycięzcy konkursu:

1. konkurs recytatorski: Tymoteusz Pijanowski 1b (nagroda);


2. konkurs plastyczny: Malwina Skonieczna 2a (nagroda);


2. konkurs plastyczny: Maria Lizurej 2b (wyróżnienie);


3. konkurs literacki (prezentacja multimedialna): Lilianna Kozłowska 6a (wyróżnienie);


4. konkurs sportowy: Aleksandra Thrun, Ewa Staręga, Hanna Kędzierska, Maciej Kijek,  Franciszek Jeziorny, Aleks Zalewski - 3e (IV miejsce).


GRATULUJEMY!

ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH

   23 kwietnia 2018 r., w ramach obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły, a także uczniowie czytali dzieciom wybrane baśnie i opowiadania. Akcja miała na celu propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych uczniów naszej szkoły. Dzieci słuchały utworów Anny Mikity, Grzegorza Kasdepke, braci Grimm.
Nauczyciele bibliotekarze dziękują wszystkim Czytającym za włączenie się do tej szczytnej akcji!


SZKOLNY KONKURS DLA UCZNIÓW KLAS IV-VII "KAWALEROWIE ORDERU UŚMIECHU"

   Z inicjatywy Dyrektora szkoły Pani Małgorzaty Gryń-Chlebickiej nauczyciele bibliotekarze ogłaszają szkolny konkurs dla uczniów klas IV-VII "Kawalerowie Orderu Uśmiechu". Uczniowie każdej klasy powinni wykonać:

1) prezentację multimedialną o wybranym (wybranych) Kawalerze Orderu Uśmiechu,

2) album przedstawiający wybranego (wybranych) Kawalera Orderu Uśmiechu,

3) plakat prezentujący Kawalera Orderu Uśmiechu (jednego lub kilku).

Prace oddajemy do biblioteki szkolnej do 21 maja 2018 roku.

ZAPRASZAMY UCZNIÓW NA LOTERIĘ FANTOWĄ

   Zapraszamy uczniów na loterię fantową, która odbędzie się 9 kwietnia 2018 r. w bibliotece szkolnej. Wszystkie pieniądze zgromadzone dzięki sprzedaży losów zostaną przekazane organizatorom konkursu "Pan Hilary" (jako dar uczniów SP nr 8). Pomagamy w ten sposób dzieciom niedowidzącym i niewidomym.
Zwykły los kosztuje 3 zł, specjalny - 5 zł.
Zapraszamy!

Dodatkowe informacje