PLATFORMA EDUKACYJNA W NASZEJ SZKOLE - JAK TO DZIAŁA?

e-Nauczanie to profesjonalna platforma edukacyjna, która wspomaga kształcenie poprzez wykorzystywanie nowoczesnych technik związanych z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu.

Nasza szkoła od II semestru roku szkolnego 2012/2013 ma wdrożoną platformę e-nauczanie.

—Każdy z rodziców na zebraniach z wychowawcą otrzymał login i hasło do e-dziennika. Gdy się zaloguje i kliknie na ikonkę platformy, będzie miał automatycznie dostęp do konta podstawowego platformy edukacyjnej.

Konto to jest bezpłatne i umożliwia dzieciom korzystanie z lekcji oraz dodatkowych materiałów dostępnych w ramach tego rodzaju konta. Jeśli rodzice chcą mieć pełny dostęp do wszystkich materiałów edukacyjnych, możliwe jest wykupienie dostępu rozszerzonego do konta Premium. Jest ono dodatkowo płatne, ale gwarantuje dostęp do rozbudowanych materiałów w bazie danych.

Przykładowe materiały można zobaczyć na: www.platforma.librus.pl

 

 

 

Dodatkowe informacje