Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

podstawa prawna:

(na podst.§ 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego)

 

  • 25, 26, 27 maja 2021 r. (wtorek, środa, czwartek) - sprawdzian ósmoklasisty 2020
  • 01 czerwca 2021 r. (wtorek) - Dzień Dziecka dniem sportu szkolnego
  • 04 czerwca 2021 r. (piątek) po Święcie Bożego Ciała

24 czerwca 2021 r. (czwartek) - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z wychowawcami klas

 

Dodatkowe informacje