GRUPOWE UBEZPIECZENIE NNW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Podajemy Państwu ważne informacje na temat grupowego ubezpieczenia NNW naszych uczniów w roku szkolnym 2018/2019

 

Ubezpieczyciel: AIG

Okres ubezpieczenia: od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Osoby ubezpieczone: uczniowie

Okres ochronny: 24 godziny na dobę (całodobowy), na całym świecie

Umowa ubezpieczenia obejmuje zakres ubezpieczenia określony w poniższej tabeli:

Zakres ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia (PLN)

(dla jednej osoby, na zdarzenie)

Artykuł 6.1

ŚMIERĆ NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU (w tym w wyniku zawału serca lub udaru mózgu)

14 000

ŚMIERĆ NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KOMUNIKACYJNEGO lub ŚMIERĆ NA TERENIE PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

21 000

Dodatkowe świadczenie z tytułu śmierci Rodzica Osoby ubezpieczonej w następstwie NW

5 000

Dodatkowe świadczenie: Koszty pogrzebu

5 000

Dodatkowe świadczenie: Dodatek dla osoby ratującej życie

5 000

Artykuł 7.1

CAŁKOWITE TRWAŁE INWALIDZTWO

14 000

Artykuł 7.2

CZĘŚCIOWE TRWAŁE INWALIDZTWO (uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW)

14 000

W tym: pogryzienie lub ukąszenie Osoby ubezpieczonej przez zwierzęta – jednorazowo

210

W tym: Wstrząśnienie mózgu u Ubezpieczonego w wyniku NW – jednorazowo

210

Artykuł 7.3

KOSZTY LECZENIA SKUTKÓW NW

1000

Artykuł 7.4

ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU POPARZEŃ

3 500

Artykuł 7.5A

ŚWIADCZENIE SZPITALNE Z TYTUŁU NW (dziennie, za każdy dzień pobytu w szpitalu, jeżeli pobyt trwał co najmniej 24 godziny, maksymalnie za 365 dni)

30

Artykuł 7.5B

ŚWIADCZENIE SZPITALNE Z TYTUŁU CHOROBY (dziennie, za każdy dzień pobytu w szpitalu, jeżeli pobyt trwał powyżej 3 dób, maksymalnie za 60 dni)

20

Artykuł 7.6

OKALECZENIE I OSZPECENIE TWARZY 

3 500

Artykuł 7.7

USZKODZENIE ZĘBÓW NA SKUTEK NW 

1000

Artykuł 7.8

ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU PORAŻENIA/PARALIŻU

14 000

Artkuł 7.9

ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU PRZEBUDOWY DOMU ORAZ MODYFIKACJI POJAZDU

7 000

 

POWAŻNE ZACHOROWANIA

3 000

Składka roczna za Ubezpieczonego

41

CATERING W NASZEJ SZKOLE

   Oto najświeższe informacje na temat obiadów w naszej szkole w nowym roku szkolnym 2018/2019.

Firma KUCHCIK

Grzegorz Stawicki

ZAPISY NA OBIADY I INFORMACJE POD NR TELEFONU

668 602 074

nr rachunku bankowego 45 1020 5138 0000 9602 0070 6598

  • obiady przygotowywane są w Szkole Podstawowej nr 4
  • obiad dwudaniowy wraz z kompotem w cenie 6,00 PLN
  • obiady wydawane na talerzach wielokrotnego użytku, stalowe sztućce
  • obiady wydawane będą w godzinach 12.30 - 15.40
  • obiady będą wydawane z podgrzewaczy, dzięki czemu zawsze są ciepłe
  • obiady można wykupić na dowolne dni

WAKACYJNY WYJAZD DO MYŚLIBORZA

   Od 20 do 24 sierpnia 2018 r. grupa 29 uczniów z klas IV, V i VI po raz piąty uczestniczyła w "Letniej Akademii Przyrody" w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa "Salamandra" w Myśliborzu. Celem wyjazdu było poszerzenie wiedzy z zakresu zagadnień przyrodniczo-ekologicznych, rozbudzenie zainteresowań aktywnością ruchową oraz integracja zespołu. W godzinach przedpołudniowych odbywały się zajęcia z nauczycielami z Centrum Edukacji. Dzieci poznały gatunki zwierząt bezkręgowych oraz dowiedziały się ciekawych informacji o życiu pająków. Nauczyły się robić mydełka glicerynowe i podpłomyki. Brały udział w zajęciach terenowych, tworząc filmy przyrodnicze. W czasie wyjazdu odbyły się również zajęcia plastyczno-techniczne. Dzieci samodzielnie wykonały kafelki gliniane, papier zapachowy oraz hotele dla owadów. Po południu miały miejsce zajęcia sportowe: piłka siatkowa, gra w dwa ognie, podchody.
   Wyjazd dostarczył uczniom wiele wrażeń. Zdobyli nowe wiadomości i umiejętności oraz nawiązali nowe relacje koleżeńskie. Z przyjemnością przeżyliby podobną przygodę w czasie przyszłorocznych wakacji. Opiekunami oraz organizatorami wyjazdu byli: pani Małgorzata Horbaczyk, pani Marta Scheer i pan Stanisław Gałka.

https://doba.pl/dsw/artykul/wakacyjny-wyjazd-do-mysliborza/21992/33

Więcej zdjęć w galerii ("Wyjazdy do Myśliborza")


Więcej artykułów…

  1. PODRĘCZNIKI DO RELIGII 2018/2019

Dodatkowe informacje