LETNIA AKADEMIA PRZYRODY - WAKACYJNY WYJAZD UCZNIÓW DO MYŚLIBORZA

W dniach 29 czerwca – 3 lipca 2015 r. trzydzieścioro troje uczniów z klas IV-V po raz kolejny uczestniczyło w „Letniej Akademii Przyrody” w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu.

Celem wyjazdu było poszerzenie wiedzy z zakresu zagadnień przyrodniczych, rozbudzenie zainteresowań aktywnością ruchową oraz kształtowanie nawyków aktywnego wypoczynku. Codziennie w godzinach przedpołudniowych odbywały się różnorodne zajęcia z pracownikami Centrum Edukacji. Poprzez doświadczenia i eksperymenty dzieci poznawały ciekawe właściwości wody, rozpoznawały różne skały i sposób ich powstawania, samodzielnie przy użyciu żarna zrobiły mąkę, z której piekły zdrowe pieczywo. Odbyły się również podchody, w czasie których należało odszukać i rozwiązać kilka zadań przyrodniczych. Oprócz zajęć dydaktycznych dzieci brały udział w rozgrywkach sportowych, zajęciach z Nordic Walking, turnieju szachowym, tkały na krosnach oraz bawiły się podczas dyskotek. Uczniowie mogli również obserwować, jak pracownicy Centrum opiekują się chorymi ptakami i dowiedzieć się różnych ciekawostek o ich życiu. Wyjazd dostarczył dzieciom wiele wrażeń, nowych wiadomości i doświadczeń. Nawiązały się nowe relacje koleżeńskie. Dużo dzieci chce przyjechać na podobne zajęcia w przyszłym roku. Opiekunami  i organizatorami wyjazdu byli: pani Dorota Kocoń, pani Małgorzata Żmidzińska oraz pan Andrzej Filipowski.

Dodatkowe informacje