IV ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

26 września 2014 roku, czyli w ostatni piątek września, nasza szkoła włączyła się w obchody IV Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.

 Akcja miała na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mieli okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogli popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością tabliczki mnożenia.

W zabawie mogli wziąć udział uczniowie klas czwartych, piątych, szóstych oraz nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.

Wystarczyło wylosować kartkę z pięcioma przykładami i poprawnie je rozwiązać. Członkami komisji egzaminacyjnych byli uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych, ponieważ jedno z haseł zabawy brzmiało: „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”.

Większość uczniów zaliczyła egzamin ze znajomości tabliczki mnożenia podczas lekcji matematyki. Uczniowie, którzy nie mieli w piątek lekcji matematyki, ustawiali się podczas przerw w kolejkach przed wyznaczonymi salami. Zdający nie ukrywali emocji – najpierw tremy, a potem radości ze zdobycia Certyfikatu MT  ( Multiplication Table) czyli Certyfikatu Tabliczki Mnożenia. Podobne emocje, chyba nawet większe J, towarzyszyły dorosłym. Doskonale widać to na zdjęciach.

Każdy uczeń, który zaliczył egzamin zdobywał jednocześnie punkty dla swojej klasy w Szkolnej Lidze Klas.

Oto ostateczne wyniki akcji:

Klasa

Uczniowie, którzy zdobyli Certyfikat MT

IVa

62 %

IVb

85 %

IVc

100 %

IVd

74 %

Va

81 %

Vb

75 %

Vc

68 %

VIa

79 %

VIb

91 %

VIc

95 %

 

Do egzaminu przystąpili również dorośli. Zaliczyło go 13 nauczycieli, 6 pracowników szkoły i 1 rodzic.

Kolejna edycja zabawy już za rok – w ostatni piątek września.

Organizatorem IV Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia była pani Wioletta Walczak.

Dodatkowe informacje