KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

1. 

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

03 września 2018 r.

podstawa prawna:

 – § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 

2.

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 - 31 grudnia 2018 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 

3.

 

Ferie zimowe

 

28 stycznia - 10 lutego 2019 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 

4.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

18  - 23 kwietnia 2019 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 

5.

 

Podział na semestry w roku szkolnym 2018/2019

 

 

I semestr

II semestr

 

6.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

21 czerwca 2019 r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 

7.

 

Ferie letnie

 

22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 

8.

 

Klasyfikacyjne posiedzenia Rady Pedagogicznej

 

 

9.

 

Plenarne posiedzenia Rady Pedagogicznej

 

 

 

10.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
podstawa prawna:

(na podst.§ 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego