KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

1. 

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

04 września 2017 r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 

 

 

2.

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 - 31 grudnia 2017 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 

3.

 

Ferie zimowe

 

15-28 stycznia 2018 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 

4.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

29 marca - 03 kwietnia 2018 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 

5.

 

Podział na semestry w roku szkolnym 2017/2018

 

 

I semestr 04 września 2017 r.- 28 stycznia 2018 r.

II semestr 29 stycznia 2018 r. - 22 czerwca 2018 r.

 

6.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

22 czerwca 2018 r.

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 

7.

 

Ferie letnie

 

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 

8.

 

Klasyfikacyjne posiedzenia Rady Pedagogicznej

 

11 stycznia 2018 r.

14 czerwca 2018 r.

9.

 

Plenarne posiedzenia Rady Pedagogicznej

 

 01 lutego 2018 r.

27 sierpnia 2018 r.

 

10.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
podstawa prawna:

(na podst.§ 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 

22 grudnia 2017 r.(piątek)- Świąteczne spotkania klasowe

30 kwietnia 2018 r.(poniedziałek)

02 maja 2018 r.(środa)- Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

04 maja 2018 r. (piątek)

01 czerwca 2018 r. (piątek)- Dzień Dziecka- Szkolne Igrzyska Lekkoatletyczne

21 czerwca 2018 r.(czwartek)-zajęcia opiekuńczo- wychowawcze z wychowawcami klas