KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 

1. 

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

04 września 2017 r.

podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późniejszymi  zmianami

2.

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 - 31 grudnia 2017 r.

podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432,
z późniejszymi zmianami

3.

 

Ferie zimowe

 

15-28 stycznia 2018 r.

podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432,
z późniejszymi zmianami

4.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

29 marca - 03 kwietnia 2018 r.

podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432,
z późniejszymi zmianami

5.

 

Podział na semestry w roku szkolnym 2017/2018

 6.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

22 czerwca 2018 r.

podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późniejszymi zmianami

7.

 

Ferie letnie

 

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego –Dz.U. Nr 46, poz. 432,
z późniejszymi zmianami

8.

 

Klasyfikacyjne posiedzenia Rady Pedagogicznej

 

 

9.

 

Plenarne posiedzenia Rady Pedagogicznej

 

 

10.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
podstawa prawna:
(na podst.§ 2 Rozporządzenia MENiS z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego)