KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

 

1. 

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

01 września 2016 r.

podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późniejszymi  zmianami

2.

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 - 31 grudnia 2016 r.

podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432,
z późniejszymi zmianami

3.

 

Ferie zimowe

 

13 - 26 lutego 2017 r. 

podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432,
z późniejszymi zmianami

4.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

13 - 18 kwietnia 2017 r.

podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432,
z późniejszymi zmianami

5.

 

Podział na semestry w roku szkolnym 2016/2017

 

I semestr
01 września 2016 r.- 29 stycznia 2017 r.

II semestr
30 stycznia 2017 r. – 23 czerwca 2017 r.

6.

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

23 czerwca 2017 r.

podstawa prawna:
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późniejszymi zmianami

7.

 

Ferie letnie

 

24 czerwca - 31 sierpnia 2017 r.

podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego –Dz.U. Nr 46, poz. 432,
z późniejszymi zmianami

8.

 

Klasyfikacyjne posiedzenia Rady Pedagogicznej

 

25 stycznia 2017 r.
16 czerwca 2017 r. 

9.

 

Plenarne posiedzenia Rady Pedagogicznej

 

01 lutego 2017 r.
28 sierpnia 2017 r. 

10.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych
podstawa prawna:
(na podst.§ 2 Rozporządzenia MENiS z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego)

31 października 2016 r. (poniedziałek) dzień przed Wszystkimi Świętymi
22 grudnia 2016 r.(czwartek) - świąteczne spotkania klasowe
02 maja 2017 r.(wtorek) - Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
16 czerwca 2017 r.(piątek) - po święcie Bożego Ciała
01 czerwca 2017 r.(czwartek) - Dzień Dziecka - Szkolne Igrzyska Lekkoatletyczne
22 czerwca 2017 r.(czwartek) - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
z wychowawcami klas