GRUPOWE UBEZPIECZENIE NNW
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY-rok szkolny 2016/2017

Ubezpieczyciel: AIG

Okres ubezpieczenia:od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r.

Osoby ubezpieczone: uczniowie

Okres ochronny: 24 godziny na dobę (całodobowy) na całym świecie

Umowa ubezpieczenia obejmuje zakres ubezpieczenia określony w poniższej tabeli:

Zakres ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia (PLN)

(dla jednej osoby, na zdarzenie)

Artykuł 6.1

ŚMIERĆ NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU (w tym w wyniku zawału serca lub udaru mózgu)

12 000

ŚMIERĆ NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KOMUNIKACYJNEGO

17 000

Dodatkowe świadczenie z tytułu śmierci Rodzica osoby ubezpieczonej na skutek NW

1 000

Dodatkowe świadczenie: Koszty pogrzebu

5 000

Dodatkowe świadczenie: Dodatek dla osoby ratującej życie

5 000

Artykuł 7.1

CAŁKOWITE TRWAŁE INWALIDZTWO

12 000

Artykuł 7.2

CZĘŚCIOWE TRWAŁE INWALIDZTWO (uszczerbek na zdrowiu na skutek NW, 1% SU za 1 % uszczerbku zgodnie z tabelą uszczerbków  dołączoną do OWU)

120 za 1%

W tym: pogryzienie lub ukąszenie Osoby ubezpieczonej przez zwierzęta – jednorazowo

200

W tym: Wstrząśnienie mózgu u Ubezpieczonego na skutek NW – jednorazowo

200

Artykuł 7.3

KOSZTY LECZENIA SKUTKÓW NW Wszelkie koszty określone w artykule 7.4

z wyłączeniem kosztów zabiegów fizjoterapeutycznych

500

Artykuł 7.4

ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU OPARZEŃ

3 000

Artykuł 7.5

ŚWIADCZENIE SZPITALNE NA SKUTEK NW (dziennie, za każdy dzień pobytu w szpitalu, jeżeli pobyt trwał co najmniej 24 godziny, maksymalnie za 365 dni)

30

Artykuł 7.6

OKALECZENIE I OSZPECENIE TWARZY NA SKUTEK NW

2 500

Artykuł 7.7

USZKODZENIE ZĘBÓW NA SKUTEK NW (maksymalnie 150 zł za ząb)

750

Artykuł 7.8

ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU PORAŻENIA/PARALIŻU

10 000

Artkuł 7.9

ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU PRZEBUDOWY DOMU ORAZ MODYFIKACJI POJAZDU

8 000

 

POWAŻNE ZACHOROWANIA

3 000

Składka roczna za Ubezpieczonego

44

 

 

Dodatkowe informacje