GRUPOWE UBEZPIECZENIE NNW
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY-rok szkolny 2017/2018

Ubezpieczyciel: AIG

Okres ubezpieczenia:od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 20118 r.

Osoby ubezpieczone: uczniowie

Okres ochronny: 24 godziny na dobę (całodobowy) na całym świecie

Umowa ubezpieczenia obejmuje zakres ubezpieczenia określony w poniższej tabeli:

Zakres ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia (PLN)

(dla jednej osoby, na zdarzenie)

Artykuł 6.1

ŚMIERĆ NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU (w tym w wyniku zawału serca lub udaru mózgu)

12 500

ŚMIERĆ NA SKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KOMUNIKACYJNEGO

17 000

Dodatkowe świadczenie z tytułu śmierci Rodzica osoby ubezpieczonej na skutek NW

2 000

Dodatkowe świadczenie: Koszty pogrzebu

5 000

Dodatkowe świadczenie: Dodatek dla osoby ratującej życie

5 000

Artykuł 7.1

CAŁKOWITE TRWAŁE INWALIDZTWO

12 500

Artykuł 7.2

CZĘŚCIOWE TRWAŁE INWALIDZTWO (uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW)

12 500

W tym: pogryzienie lub ukąszenie Osoby ubezpieczonej przez zwierzęta – jednorazowo

200

W tym: Wstrząśnienie mózgu u Ubezpieczonego w wyniku NW – jednorazowo

200

Artykuł 7.3

KOSZTY LECZENIA SKUTKÓW NW

750

Artykuł 7.4

ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU POPARZEŃ

3 000

Artykuł 7.5A

ŚWIADCZENIE SZPITALNE Z TYTUŁU NW (dziennie, za każdy dzień pobytu w szpitalu, jeżeli pobyt trwał co najmniej 24 godziny, maksymalnie za 365 dni)

30

Artykuł 7.5B

ŚWIADCZENIE SZPITALNE Z TYTUŁU CHOROBY (dziennie, za każdy dzień pobytu w szpitalu, jeżeli pobyt trwał powyżej 3 dób, maksymalnie za 60 dni)

20

Artykuł 7.6

OKALECZENIE I OSZPECENIE TWARZY NA SKUTEK NW

2 500

Artykuł 7.7

USZKODZENIE ZĘBÓW NA SKUTEK NW (maksymalnie 150 zł za ząb)

750

Artykuł 7.8

ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU PORAŻENIA/PARALIŻU

10 000

Artkuł 7.9

ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU PRZEBUDOWY DOMU ORAZ MODYFIKACJI POJAZDU

8 000

 

POWAŻNE ZACHOROWANIA

3 000

Składka roczna za Ubezpieczonego

44

Dodatkowe informacje