WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 2021/2022

PODRĘCZNIKI DO RELIGII 2021/2022

Sześciolatki (KL. 0)  TAK! dla Jezusa, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, wyd. Jedność, Kielce

Klasa I Poznaję Boży świat, red. K. Mielnicki, E. Kondrak, wyd. Jedność, Kielce

Klasa II Odkrywam królestwo Boże, ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, wyd. Jedność, Kielce

Klasa III Jezus jest z nami, red. J. Czerkawski, E. Kondrak, wyd. Jedność, Kielce

 

Dodatkowe informacje