RAMOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE ZEROWEJ

 

W naszej szkole funkcjonują dwa oddziały przedszkolne: OA i OB. Zajęcia w oddziale przedszkolnym odbywają się od godz. 8.00 do godz. 13.00.

 

Dzień w oddziale przedszkolnym wygląda następująco:

 

8:00 – 8:45 - swobodne zabawy w kącikach zainteresowań przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy stymulujące rozwój dziecka, gry planszowe, zabawy konstrukcyjne, praca indywidualna, zabawy logopedyczne;

 

8:45 – 9:00  - ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe z muzyką, ćwiczenia oddechowe;

 

9:00 – 10:00 - zintegrowana działalność edukacyjno–wychowawcza w oparciu o podstawę programową – zajęcia i zabawy dydaktyczne według planu.;

 

10:00 – 10:20  - przygotowanie sali śniadania, czynności higieniczne przed śniadaniem;

 

10:20 – 10:50 - śniadanie; wyrabiane u dzieci nawyku właściwego spożywania posiłku, kulturalnego zachowania się przy stole, pogadanki na temat zdrowego odżywiania się.;

 

10:50 – 11:00 - czynności higieniczno–sanitarne po śniadaniu;

 

11:00 – 12:55 - zabawy integracyjne w sali, spacery, wycieczki oraz zabawy ruchowe i zajęcia sportowe na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze, korzystanie z gier planszowych i układanek stolikowych, utrwalanie treści programowych, zajęcia indywidualne z dziećmi;

 

13:00 - koniec dnia.


 

Dodatkowe informacje