APEL PODSUMOWUJĄCY OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

   18 czerwca 2019 r. o godz. 9:00 na boisku szkolnym rozpoczął się apel podsumowujący osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2018/2019. Podczas apelu uczniowie zostali wyróżnieni za: aktywną pracę w Samorządzie Uczniowskim, redagowanie gazetki "Głos Ósemki", wysokie noty w konkursie matematycznym "Kangur 2019" i Szkolnym Konkursie Przyrodniczym, wytrwałą pracę w szkolnym chórze "Libro di muzica", zwycięstwo w lidze klas, postawę społeczną i pracę na rzecz szkoły. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, drobne upominki i nagrody książkowe.


ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU Z ORIENTACJI ZAWODOWEJ DLA UCZNIÓW KLASY IIIB "MAMO, TATO, KIM BĘDĘ, GDY DOROSNĘ?"

   Od kwietnia do czerwca 2019 r. dzieci z klasy 3B brały udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu preorientacji zawodowej. Pomysłodawcą i realizatorem projektu była Pani Małgorzata Dziura – Sztejnberg - doradca zawodowy, coach kariery, a prywatnie mama ucznia klasy 3b Pawełka Sztejnberga.

W tym okresie przeprowadzono szereg różnorodnych działań, których celem była wstępna diagnoza preferencji i predyspozycji zawodowych dzieci, rozpoznanie ich mocnych i słabych stron oraz obszarów zainteresowań.

Uczniowie brali udział w zajęciach warsztatowych wprowadzających w świat zawodów z różnych branż: biuro, budownictwo, nauka, ochrona, przyroda, sport, sztuka, teleinformatyka, usługi, zdrowie. Korzystali z multimedialnych gier i zabaw edukacyjnych w formie krzyżówek, cegiełek, puzzli.

Pani Małgorzata Dziura - Sztejnberg przeprowadziła indywidualnie z każdym uczniem test wstępnych zainteresowań branżowych. Z wynikami testu zapoznała rodziców uczniów na spotkaniu w dniu 8 czerwca.

Ponadto w ramach projektu przeprowadzono konkurs plastyczny pod tytułem „Jak dorosnę, to zostanę...” Dla dzieci przygotowano atrakcyjne nagrody, a z prac plastycznych wykonano album.

17 czerwca 2019 r. uczniowie klasy 3B udali się na wycieczkę do Zakładu Przemysłu Cukierniczego „Śnieżka” w Świebodzicach. Dzieci miały okazję poznać poszczególne etapy produkcji słodyczy - cukierków, ciastek, galaretek oraz skosztować różnych łakoci. Podczas wycieczki uczniowie zostali bogato obdarowani popularnymi „michałkami” ze „Śnieżki”.

Przebieg realizacji projektu z preorientacji zawodowej w klasie 3b ilustrują zamieszczone zdjęcia.


 

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO DLA UCZNIÓW KLAS VIII

   18 czerwca 2019 r. o godz. 17.00 w sali gimnastycznej naszej szkoły rozpoczęło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas ósmych. Spotkanie poprowadzili Wiktoria Zięba (kl. 8d) oraz Igor Ryglowski (kl. 8a).
Pani dyrektor Małgorzata Gryń-Chlebicka powitała zgromadzonych gości.
Uczniowie przepięknie zatańczyli poloneza oraz walca, po czym nastąpiła część oficjalna, w czasie której został odśpiewany hymn państwowy. Następnie ósmoklasiści przekazali sztandar swoim młodszym kolegom, a wszyscy uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie.
Pani dyrektor Małgorzata Gryń-Chlebicka pochwaliła wychowanków za bardzo wysokie wyniki osiągnięte na egzaminie ósmoklasisty, skierowała również wiele ciepłych i wzruszających słów do swoich uczniów. Podziękowała rodzicom za zaufanie i zaangażowanie w życie szkoły, a także nauczycielom za ich pracę, odpowiedzialność i rzetelność. Następnie wraz z wychowawczyniami klas ósmych: p. Urszulą Galicką, p. Małgorzatą Madziałą, p. Agnieszką Filą i p. Anną Marzec wręczyły nagrody uczniom, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce i świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem. Ósmoklasiści ci wpisywali się do Złotej Księgi, a ich rodzice otrzymali listy gratulacyjne z podziękowaniami "za trud włożony w wychowanie, ukształtowanie wartościowej osobowości".
Pani dyrektor wręczyła także szczególne statuetki aniołów rodzicom, dziękując za współpracę, zaangażowanie i całokształt inicjatyw podejmowanych na rzecz SP nr 8. Statuetki te otrzymały panie Irena Dębosz i Anetta Rafalont.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, podczas której uczniowie recytowali, śpiewali i tańczyli. Na koniec uroczystości ósmoklasiści wręczyli swoim nauczycielom kwiaty.


Dodatkowe informacje