SZKOLNY KONKURS "KAWALEROWIE ORDERU UŚMIECHU"

We wrześniu 2018 r. rozstrzygnięty został Szkolny Konkurs o Patronie „Kawalerowie Orderu Uśmiechu”, w którym brali udział uczniowie klas IV-VIII.

Konkurs ten rozgrywany był w trzech kategoriach:

- prezentacja multimedialna/film,

- album,

- plakat.

Jeszcze pod koniec ubiegłego roku szkolnego uczniowie otrzymali informacje o w/w konkursie i przygotowywali indywidualnie lub zespołowo swoje prace. Były one sprawdzane pod kątem poprawności, pomysłowości i estetyki wykonania. We wrześniu jury zdecydowało o przyznaniu miejsc w każdej kategorii.

Prezentacja multimedialna (film)

I miejsce – Lilianna Kozłowska (8a)

II miejsce – Jakub Moneta (8a) i Igor Ryglowski (8a)

III miejsce – Julia Kunas (7b)

Album

I miejsce – Hanna Bednarska (5d) i Marcelina Wójcik (5d)

Plakat

I miejsce – Magdalena Skórzak (6a) i Alicja Łukaszewicz (6a)

Gratulujemy Zwycięzcom!


SPOTKANIE UCZNIÓW Z AKTOREM KAMILEM KRÓLEM

25 września 2018 r. w naszej szkole gościł aktor Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu pan Kamil Król.

Pan Kamil jest absolwentem Wydziału Lalkarskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie Filia we Wrocławiu. Nasz gość z pasją, w niezwykle ciekawy i barwny sposób opowiadał o swojej pracy w teatrze, wielogodzinnych przygotowaniach do roli oraz satysfakcji, jaką daje możliwość wcielania się w różne postacie. Odpowiadał na pytania uczniów klasy 6b, dzieci interesowało wszystko, co łączy się z pracą aktora oraz pracą nad swoimi słabościami. Pan Kamil Król przekonywał, że warto mieć marzenia. Powiedział, że dla upartego, pracowitego człowieka nie ma nierealnych planów. Spotkanie było okazją poznania kreatywnego, otwartego i wesołego człowieka. Dzieci wzięły też udział w krótkich warsztatach teatralnych. Dowiedziały się, jak poprawić dykcję, wyrażać na scenie emocje, otrzymały wiele cennych wskazówek. Na zakończenie spotkania nasz sympatyczny gość chętnie rozdawał autografy.


Pan Kamil jest absolwentem Wydziału Lalkarskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie Filia we Wrocławiu. Nasz gość z pasją, w niezwykle ciekawy i barwny sposób opowiadał o swojej pracy w teatrze, wielogodzinnych przygotowaniach do roli oraz satysfakcji, jaką daje możliwość wcielania się w różne postacie. Odpowiadał na pytania uczniów klasy 6b, dzieci interesowało wszystko, co łączy się z pracą aktora oraz pracą nad swoimi słabościami. Pan Kamil Król przekonywał, że warto mieć marzenia. Powiedział, że dla upartego, pracowitego człowieka nie ma nierealnych planów. Spotkanie było okazją poznania kreatywnego, otwartego i wesołego człowieka. Dzieci wzięły też udział w krótkich warsztatach teatralnych. Dowiedziały się, jak poprawić dykcję, wyrażać na scenie emocje, otrzymały wiele cennych wskazówek. Na zakończenie spotkania nasz sympatyczny gość chętnie rozdawał autografy.

VIII ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA

24 września 2018 roku nasza szkoła włączyła się w obchody VIII Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.

Akcja miała na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mieli okazję nadrobić te zaległości. Natomiast dorośli mogli popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością tabliczki mnożenia.
W zabawie mogli wziąć udział uczniowie klas czwartych, piątych, szóstych, siódmych i ósmych oraz nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.
„Tabliczkowa wiedza” sprawdzana jest w niecodzienny sposób – podczas krótkich egzaminów z tabliczki mnożenia. Egzaminatorami są młodsi uczniowie, ponieważ jedno z haseł zabawy brzmi: „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”. Tworzą oni specjalne Komisje oraz Patrole Egzaminacyjne. Zaopatrzeni są w losy i przepytują kolegów oraz dorosłych.
Jak pokazuje doświadczenie wszystkich edycji, taka zamiana ról jest często bardziej stresująca dla… dorosłych. Dzieci natomiast są niezwykle zmotywowane pełnieniem ważnej funkcji egzaminatora.
Większość uczniów zaliczyła egzamin ze znajomości tabliczki mnożenia podczas lekcji matematyki. Wystarczyło wylosować kartkę z pięcioma przykładami i poprawnie je rozwiązać. Uczniowie, którzy nie zdali egzaminu, mogli kolejny raz spróbować swoich sił podczas przerw. Zdający nie ukrywali emocji – najpierw tremy, a potem radości ze zdobycia Certyfikatu  Eksperta Tabliczki Mnożenia.

http://mojaswidnica.pl/sprawdzali-znajomosc-tabliczki-mnozenia-foto/

ZADANIE

CERTYFIKAT


Dodatkowe informacje