WYJŚCIE DO SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

   1 kwietnia 2016 roku dziewczęta z VIc wybrały się do Szkoły Mistrzostwa Sportowego o profilu kolarskim. Po obiekcie zostały oprowadzone przez dr Annę Borgosz-Guźda oraz trenera Mariusza Musiała. Uczennice dowiedziały się, że profil sportowy szkoły nie zwalnia uczniów z realizowania pełnego programu nauczania. Nie jest to łatwe, ponieważ obok programowych zajęć, wynikających z kształcenia w liceach ogólnokształcących, uczniowie muszą realizować program kształcenia sportowego – ponad 20 godzin tygodniowo!
Na początku wizyty trener opowiedział, jak wygląda dzień z życia kolarza oraz szczegółowo opisał zainteresowanym dziewczętom, jak wygląda codzienna dieta sportowców zarówno w okresie zimowym, jak i  w sezonie letnim.
Uczennice obejrzały całą szkołę od środka. Najwięcej emocji wzbudziła specjalistyczna siłownia wyposażona w atlasy oraz stacjonarne rowery - cykloergometry. Co więcej, pod okiem trenera uczennice miały możliwość poćwiczenia na niektórych sprzętach. Dziewczynki obejrzały  również wyremontowane pokoje na poddaszu, w których swoje wolne chwile spędzili Słowacy podczas zawodów otwierających tegoroczny sezon kolarski - Ślężanski Mnich w Sobótce. Miały również możliwość obejrzenia łaźni oraz sauny, z których na co dzień korzystają kolarze. Dowiedziały się, jak należy prawidłowo korzystać z sauny, z zimnych pryszniców i jak należy prawidłowo oziębiać organizm po saunie.
Na zakończenie uczennice miały możliwość zrobienia sobie zdjęcia ze wspaniałymi kolarzami. Zostaliśmy zaproszeni na Mistrzostwa Polski, które odbędą się w czerwcu w pobliżu naszej szkoły.

PRZYSZŁA WIOSNA - WYSZLI ODKRYWCY!

   Grupa miłośników historii z klas 5 tym razem udała się do Świdnickiej Katedry. To konsekwencja wcześniejszego spotkania z panem przewodnikiem Mariuszem Barcickim, w trakcie którego przybliżony został temat barokizacji katedry. Nadszedł więc czas na sprawdzenie, jak na żywo wygląda efekt działania świdnickich jezuitów. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jaką średnicę ma kula na iglicy, dlaczego schody na chór mieszczański są wyżłobione, co robią drzwi wejściowe kilka metrów nad podłogą i co znajduję się pod ołtarzem, nie czekaj! Dołącz do odkrywców! Oni już to wiedzą!


Dodatkowe informacje