UDZIAŁ UCZNIÓW KLAS 2B, 2C I 3D W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE "SAVOIR-VIVRE NA CO DZIEŃ"

   27 kwietnia 2015 r. uczniowie klasy II b, II c oraz III d wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Savoir -Vivre  organizowanym przez Centrum Edukacji Humanistycznej. Celem konkursu było propagowanie grzeczności obyczajowej i językowej. Dzieci  w tym roku musiały wykazać się znajomością form grzecznościowych,  umiejętnością poprawnego zachowania się przy stole np.: układania sztućców oraz kulturą zachowania wobec osób z niepełnosprawnością.

Serdecznie dziękujemy nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do konkursu: p. Ewie Kurasz, p. Edycie Kruk oraz p. Lilli Gil.

Dodatkowe informacje